CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển:

TT

HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
1

TS, GVC. Nguyễn Như Hà

Tiến sĩ, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện

Chuyên môn: Luật Thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Luật và Chính sách công, Lý thuyết trò chơi, Tư duy pháp lý.

Nhiệm vụ được phân công: Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển (nhiệm kỳ 2020-2025).

Số điện thoại:

Email: nhuha.apd@gmail.com
2

TS. Giang Thanh Tùng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển

Chuyên môn: Luật Quốc tế, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư quốc tế.

Nhiệm vụ được phân công:

Số điện thoại: 0904.121.967

Email: tunggiangthanh@mpi.gov.vn
3

 

TS. Lê Hữu Thể

Tiến sĩ, Nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC

Giảng viên DBIL

Chuyên môn: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự

4

ThS, NCS. Lưu Thị Tuyết

Thạc sĩ, NCS

Lý lịch khoa học

Phụ trách Bộ môn Pháp luật chuyên ngành (DSL)

Chuyên môn: Luật Doanh nghiệp; Luật Thương mại; Luật Lao động.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác Đoàn, công tác sinh viên Khoa Luật Kinh tế.

Số điện thoại: 0984.379.250

Email: tuyetluu15@gmail.com
5

ThS, NCS. Nguyễn Tiến Đạt

Thạc sĩ, NCS

Lý lịch khoa học

Phụ trách Bộ môn Pháp luật cơ sở và liên ngành (DBIL)

Chuyên môn: Luật Hiến pháp nước ngoài; Công pháp quốc tế; Luật cạnh tranh; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư quốc tế.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Bộ môn Pháp luật cơ sở và liên ngành; Chủ tịch Hội đồng cố vấn CLB Luật gia trẻ APD (YJAC); Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học.

Số điện thoại: 0975.894.486

Email: nguyendat.mdce@apd.edu.vn
6

ThS, NCS. Đặng Minh Phương

Thạc sĩ, NCS

Lý lịch khoa học

Giảng viên DBIL

Chuyên môn: Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác hành chính VPK, Chủ nhiệm CLB Luật gia trẻ APD – YJAC.

Số điện thoại: 0389.925.251

Email: minhphuong250990@gmail.com
7