03/07/2023
LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 10, KHOA LUẬT KINH TẾ
15/03/2021
Cuộc thi "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ KINH DOANH NĂM 2021" do Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức.
09/02/2020
Một số hình ảnh của kỳ thi vấn đáp học kỳ 1 năm học 2019-2020 do Khoa Luật Kinh tế tổ chức.
21/01/2020
Một số hình ảnh Khóa 1 Luật Kinh tế APD.