null Lịch công tác tuần từ ngày 01/4 đến hết ngày 07/4/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/4/2024 đến 07/4/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/4/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 4 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
Trường hợp Trưởng/Phụ trách không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
14h00 Họp Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
15h30 Họp Ban quản lý chương trình Rennes PGĐ Thế Hùng; Ban Quản lý chương trình; đ/c: Huệ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 02/4/2024)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Họp Hội đồng xét Học bổng KKHT học kì 1, xét miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội học kì 2 năm học 2023-2024 Phòng CT&CTSV; Đại diện Phòng: QLĐT, KH-TC, KT&ĐBCL; Trưởng/Phụ trách Khoa/Viện và Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
Tạm hoãn
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ ngành Tài chính-Ngân hàng năm 2024 Thành viên HĐTS TS (các đ/c: GĐ Nguyên, PGĐ Vinh, Đông, Trụ, Hằng Phương) Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Ban Giám đốc  
14h00 Họp bàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế bền vững: Cơ hội và thách thức" Phòng QL KH&HT; khoa KTPT; các đ/c: Thế Dương, Huệ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h30 Họp xây dựng kế hoạch triển khai Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Ban Thư ký và Ban trị sự Tạp chí Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Tư (ngày 03/4/2024)
Thứ Năm (ngày 04/4/2024)
8h30 Tọa đàm lấy ý kiến phương án tính khấu hao Tài sản cố định trong việc Xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên tại Học viện Ban Giám đốc; Tổ soạn thảo; Các chuyên gia; Cán bộ, giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Chung kết và Gala trao giải cuộc thi Sáng tạo nhà mới cho những chiếc pin cũ - Ecopin Box Challenge  Ban Giám đốc; đại diện các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm thuộc học viện; Đại diện doanh nghiệp và nhà tài trợ; Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi; các thầy cô mentor và 7 đội thi; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 442,
 nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 05/4/2024)
8h30 Trao đổi công tác đào tạo kết hợp Lãnh đạo các đơn vị; Phòng QLĐT, KT&ĐBCL, TTTTTV&TT; đại diện giảng viên các khoa, bộ môn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Làm việc với công ty Trí Việt về việc cung cấp phần mềm chống đạo văn PGĐ Nguyễn Thế Hùng, PGĐ Ngô Văn Giang; đại diện các đơn vị: Phòng QLĐT, KT&ĐBCL, QLKH&HT, TTTTTV&TT; Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 06/4/2024)
Chủ nhật (ngày 07/4/2024)