KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

 

Thông tin liên hệ:

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: C212, Tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Điện thoại: 043.7957366