Chương trình đào tạo các chuyên ngành - Khoa Kinh tế phát triển

1. Chương trình cử nhân: Kế hoạch phát triển

2. Chương trình cử nhân: Kinh tế phát triển

3. Chương trình cử nhân: Kinh tế hợp tác

Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ:

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

C212, Tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Điện thoại: 043.7957366