Đề tài chấp Bộ Đề tài chấp Bộ

Khoa Tài Chính Tiền Tệ tổ chức Hội thảo NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”
Publish date 16/10/2015 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1445

Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu Khoa TCTT do TS Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ nhiệm. Tham gia buổi hội thảo có các trưởng, phó Khoa của Học viện Chính sách phát triển, Khoa Tài chính tiền tệ, khách mời cùng một số cán bộ giảng viên quan tâm.

Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu Khoa TCTT do TS Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ nhiệm. Tham gia buổi hội thảo có các trưởng, phó Khoa của Học viện Chính sách phát triển, Khoa Tài chính tiền tệ, khách mời cùng một số cán bộ giảng viên quan tâm.

Buổi hội thảo với mục đích báo cáo nghiên cứu cấp Bộ của Khoa TCTT và thảo luận đồng thời xin ý kiến góp ý của các Khoa khác trong nội bộ trường để hoàn thiện và mở rộng đề tài lên cấp cao hơn trong thời gian tới.

Sau khi nghe trình bày của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên đã rất nhiệt tình tham gia thảo luận và đánh giá cũng như góp ý với Nhóm nghiên cứu. Nhìn chung, hội thảo đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của công trình nghiên cứu, đồng thời cũng thảo luận chi tiết về nhiều vấn đề như phương pháp luận, mô hình thống kê, diễn đạt và so sánh kết quả ước lượng, đề xuất về trình tự áp dụng phương pháp XHTD trong thực tế. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến gợi ý để hoàn thiện và nâng đề tài lên cấp nghiên cứu cao hơn để có thể giải quyết những vấn đề chưa được áp dụng trong phạm vi nghiên cứu này như phân chia ngành, sử dụng phương pháp chuyên gia, dự báo XHTD.

Trước đó, ngày 13 tháng 09 , Nhóm nghiên cứu cũng đã nghiệm thu thành công cấp cơ sở Đề tài với sự tham dự của các ủy viên :PGS, TS. Hồ Sỹ Hùng – Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp; TS Lương Văn Khôi- Trưởng ban Kinh tế thế giới-Trung tâm thông tin và dự báo KTXH quốc gia; TS Trần Trọng Nguyên- Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Vũ Thị Minh Luận, TS Nguyễn Thế Hùng – Học viện Chính sách và Phát triển; Ths. Nguyễn Thế Minh – Tổng giám đốc SHBS; Chủ tịch hội đồng: PGS, TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH