Nghiên cứu khoa học và hợp tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác

Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác
Publish date 14/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 1158

Một số hình ảnh hoạt động khoa học

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

(Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Học viện, PSG.TS. Đào Văn Hùng trao đổi bên lề Hội nghị)

(Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018)

(Diễn đàn bền vững Việt Nam 2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia: Phiên thảo luận chính sách bền vững)

(Hội thảo CMCN 4.0 - cơ hội & thách thức cho tỉnh Vĩnh Phúc)

(Hội thảo Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hóa động tài chính doannh nghiệp ở Việt Nam)

(Hội thảo tập huấn về tuyển chọn dịch vụ tư vấn trong các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ)

(Hội đồng khoa học)

(Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với ĐH Geogria, Hoa Kỳ)

(Hợp tác với Đại học Nghiên cứu quốc gia LB Nga)

(Hội thảo "Cơ sở khoa học hình thành thị trường mua bán nợ ở Việt Nam", tại TP. Hồ Chí Minh)

 

(Khoa Chính sách công)