THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 1 v/v tiếp nhận đề tài tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019.
Publish date 19/08/2019 | 16:16 PM  | Lượt xem: 992

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Thông báo số 1 v/v tiếp nhận đề tài tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 21 năm 2019.
Thời gian đăng ký: từ ngày 01/9/2019 - 25/9/2019.

Thông tin:
Website 1: http://eureka.khoahoctre.com.vn/eureka/
Website 2: http://www.khoahoctre.com.vn/tin-tuc-su-kien-1438658332-loai-tin-tuc
Fanpage: https://www.facebook.com/sinhviennckh/

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (Phòng 605) hoặc qua email: khht@apd.edu.vn

Chi tiết: TẠI ĐÂY