Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Publish date 03/08/2017 | 14:24 PM  | Lượt xem: 847
Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà thầu Chuyên đề đấu thầu cơ bản lựa chọn nhà đầu tư Chuyên đề PPP Chuyên đề đấu thầu nâng cao lựa...

Các chương trình đào tạo

Publish date 21/02/2017 | 02:46 PM  | Lượt xem: 1513
Các chương trình đào tạo Chương trình dài hạn trình độ đại học STT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ ...

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Publish date 14/10/2016 | 11:10 AM  | Lượt xem: 1088
Thông tin đang được cập nhật