Đào tạo Đào tạo

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Publish date 12/02/2019 | 20:36 PM  | Lượt xem: 254
Đào tạo bậc đại học: NGÀNH KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: “ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH ” (BIG DATA IN...

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách

Publish date 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1251
Đề cương các môn học

Các chương trình đào tạo khoa toán

Publish date 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1385
Thông tin đang được cập nhật.