Đào tạo Đào tạo

GIẢNG VIÊN APD VỚI NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Publish date 16/08/2019 | 10:24 AM  | Lượt xem: 462
..

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Publish date 12/02/2019 | 08:36 PM  | Lượt xem: 1472
Đào tạo bậc đại học: NGÀNH: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (BIG DATA ANALYTICS IN...

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách

Publish date 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1595
Đề cương các môn học

Các chương trình đào tạo khoa toán

Publish date 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1688
Các học phần chính của chuyên ngành đào tạo Phân tích dữ liệu lớn trong KT&KD   STT Mã học...