Các câu hỏi thường gặp Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về Chương trình Chất lượng cao
Publish date 24/07/2019 | 10:53 AM  | Lượt xem: 1540

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

A. VỀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Câu 1. Chương trình chất lượng cao của Viện Đào tạo Quốc tế có những điểm khác biệt gì so với chương trình Chất lượng cao ở các trường khác và so với chương trình Đại trà tại Học viện?

Chương trình chất lượng cao của Viện Đào tạo Quốc tế có những điểm khác biệt như sau:

So với chương trình Chất lượng cao ở các trường khác

So với chương trình Đại trà

- Thiết kế dựa theo chương trình của 02 trường Đại học danh tiếng là Đại học Purdue (Mỹ) và Đại học Middlesex (Anh) và sinh viên có thể lựa chọn học chuyển tiếp các năm cuối tại 2 trường Đại học này. Bằng sẽ do 2 trường trên cấp.

- Học phí ở mức thấp hơn so với nhiều trường khác. Học phí chương trình CLC của Học viện là 24 triệu đồng/năm học. Học phí chương trình CLC của: (i) Đại học Ngoại thương là 40 triệu đồng/năm học; (ii) Đại học Kinh tế Quốc dân là 37 triệu đồng/năm học.

- Sinh viên có nhiều cơ hội đi thực tế và tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu ở các chuyên ngành qua các buổi nói chuyện chuyên đề. Thông tin thêm tại:  http://apd.edu.vn/tin-tuc4

- Tiếng Anh được đào tạo chuyên sâu theo chương trình IELTS với 600 giờ học (gấp 03 lần chương trình đại trà). Sinh viên có cơ hội được học trực tiếp với các giảng viên bản ngữ. Mục tiêu đầu ra là sinh viên sẽ đạt được IELTS 6.0 trở lên so với chuẩn đầu ra TOEIC 450 của chương trình Đại trà.

- Các môn cơ sở ngành/chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh theo giáo trình nhập khẩu từ nước ngoài.

- Cơ sở vật chất được ưu tiên đầu tư, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, các chuyến đi thực tế hơn.

- Số lượng sinh viên của mỗi lớp nhỏ giúp tăng khả năng tương tác giữa sinh viên và giảng viên

- Các giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Thông tin chi tiết về danh sách và lý lịch giảng viên tại:

http://apd.edu.vn/co-cau-to-chuc-va-nhan-su8

- Sinh viên có cơ hội học chuyển tiếp 2+2 tại Mỹ hoặc 3+1 tại Anh.

 

Câu 2. Chương trình đào tạo chất lượng cao bao gồm những nội dung gì?

Dưới đây là tóm tắt nội dung của 04 chương trình Chất lượng cao:

          1. Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (ngành Kinh tế Quốc tế)

Cử nhân Kinh tế đối ngoại chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế học, quản trị, tài chính và chuyên sâu về kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế và tài chính quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị một số kiến thức căn bản về các công cụ định lượng cũng như các nghiệp vụ trong hoạt động ngoại thương (thuế, hải quan, logistics, thanh toán …), các kỹ năng mềm và trình độ Tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 trở lên. Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo:

http://apd.edu.vn/documents/20195/0/Kinh_te_doi_ngoai.pdf/fd47fde9-b88f-4c42-ab06-c83e0d27c0c0

          2. Chuyên ngành Tài chính 

Cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính ở tầm vi mô như kiến thức về kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính cá nhân và hộ gia đình; đồng thời hiểu về tài chính ở tầm vĩ mô như ảnh hưởng của lạm phát, tỷ giá và các biến số vĩ mô khác đến các hoạt động tài chính, quản lý tài chính công, quản lý ngân sách và hiểu về một số nghiệp vụ cơ bản trong tài chính (thuế, kế toán …). Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm và trình độ Tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 trở lên. Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo:

http://apd.edu.vn/documents/20195/0/Tai_chinh.pdf/426ac36d-33bd-4de1-82b4-268a8ea79da4

         3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế

Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về hoạch định chiến lược doanh nghiệp, xây dựng các dự án kinh doanh, kế hoạch kinh doanh; có khả năng quản lý, tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý chất lượng hoạt động; có khả năng quản trị các hoạt động tài chính và đầu tư trong nước, quốc tế nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông; quản lý và phối hợp với các doanh nghiệp khác để quản lý chuỗi cung ứng, vận hành và chất lượng hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm và trình độ Tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 trở lên. Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo:

http://apd.edu.vn/documents/419755/0/QTKD_UP_WEBSITE+%281%29.pdf/6c4a9cfa-aa1a-46d6-8707-51767a41c41a

         4. Chuyên ngành Đầu tư

Cử nhân Đầu tư chương trình Chất lượng cao nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu như có khả năng xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh; có khả năng định giá doanh nghiệp; có kiến thức và kỹ năng ra quyết định đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư phù hợp; có khả năng xác định những rủi ro có thể gặp phải trong đầu tư và giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và lựa chọn những công cụ phòng ngừa rủi ro hợp lý. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm và trình độ Tiếng Anh IELTS đạt từ 6.0 trở lên. Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo:

http://apd.edu.vn/documents/419755/0/DAU_TU_UP_WEBSITE_Dinh_kem.pdf/b50200ff-f8b9-4a2c-9dd3-084b47cce81a

Câu 3. Sau khi tốt nghiệp sinh viên của chương trình đào tạo chất lượng cao có thể làm việc tại đâu?

Dưới đây là các địa chỉ làm việc tiềm năng của 04 chương trình Chất lượng cao:

          1. Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kinh tế đối ngoại chương trình Chất lượng cao có thể làm việc tại khối/ban xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; khối/ban tài chính, quản lý ngoại hối và thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng trong và ngoài nước; các tổ chức phát triển quốc tế (KOICA, JICA, World Bank, ADB ….); các trường Đại học, viện nghiên cứu.

           2. Chuyên ngành Tài chính 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tài chính chương trình Chất lượng cao có thể làm việc tại khối/ban tài chính – kế toán của các doanh nghiệp; ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác; các công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư; bộ phận tài chính - kế toán của các doanh nghiệp FDI, ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài; cơ quan quản lý tài chính cấp Trung ương hoặc địa phương; các trường Đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB, IMF).

          3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế chương trình Chất lượng cao có thể làm việc tại  khối/ban tài chính, nhân sự, marketing, vận hành của các doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh (nghiệp vụ hoặc quản trị) trong nước cũng như doanh nghiệp FDI; khối/ban tài chính, nhân sự, marketing, vận hành của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng trong và ngoài nước; tự khởi sự kinh doanh, khởi tạo doanh nghiệp.

          4. Chuyên ngành Đầu tư 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Đầu tư chương trình Chất lượng cao có thể làm việc tại khối/ban đầu tư - tài chính của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các công ty, quỹ đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức tín dụng,…; khối/ban quản trị rủi ro của của các quỹ đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp… trong và ngoài nước; Tự khởi sự kinh doanh, khởi tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư hoặc tư vấn đầu tư.

Tham khảo thêm tại: http://apd.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao2

Câu 4. Chương trình Chất lượng cao có tổ chức cho sinh viên đi thực tế không?

Chương trình CLC tổ chức thường xuyên tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên (ít nhất 01 lần/năm) tại các địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Ninh… Sinh viên có thể tìm hiểu thêm các thông tin, hình ảnh về các chuyến đi thực tế tại fanpage của Viện Đào tạo Quốc tế: https://www.facebook.com/CLCAPD/

 

Câu 5. Học phí của Chương trình Chất lượng cao của Viện Đào tạo Quốc tế là bao nhiêu?

Hiện nay, học phí của chương trình Chất lượng cao là 650.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương với khoảng 24 triệu đồng/năm học (tùy vào số lượng tín chỉ/năm học mà sinh viên lựa chọn).

 

B. VỀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Câu 6. Làm thế nào để đăng ký vào học chương trình Chất lượng cao của Viện Đào tạo Quốc tế?

  Thí sinh sau khi trúng tuyển vào Học viện chỉ cần điền vào mẫu đăng ký xét tuyển chương trình Chất lượng cao theo mẫu đính kèm ở trang cuối của tài liệu này hoặc đến các bàn tư vấn hoặc tải từ đường link:

http://tuyensinh.apd.edu.vn/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien/PMV03-c2-s9-a31-oa/thong-bao-v-v-xet-tuyen-vao-chuong-trinh-chat-luong-cao-nam-2019.html

 

Câu 7. Phương thức xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao tại Viện Đào tạo Quốc tế như thế nào?

Sau khi trúng tuyển vào Học viện, để vào học chương trình Chất lượng cao sinh viên cần nộp đơn đăng ký xét tuyển. Căn cứ trên hồ sơ đăng ký sẽ có 02 nhóm đối tượng:

(1). Được tuyển thẳng: Các thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương đương) hoặc đạt điểm thi THPT năm 2019 môn Tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên hoặc;

(2). Xét tuyển: Các thí sinh chưa đủ điều kiện tuyển thẳng sẽ trải qua 1 buổi kiểm tra phân loại Tiếng Anh (giống như các bạn hệ Đại trà) và Phỏng vấn đánh giá thái độ và mục đích học tập.

 

Câu 8. Thí sinh có được đăng ký vào Chương trình Chất lượng cao ngay cùng lúc với đăng ký Hồ sơ xét tuyển vào Học viện không hay phải đợi có kết quả trúng tuyển vào Học viện?

Thí sinh có thể đăng ký ngay vào chương trình Chất lượng cao đồng thời với khi đăng ký Hồ sơ xét tuyển vào Học viện hoặc đăng ký sau khi trúng tuyển vào Học viện. Tuy nhiên, đơn đăng ký xét tuyển cũng như kết quả trúng tuyển vào chương trình Chất lượng cao chỉ có giá trị khi sinh viên trúng tuyển vào Học viện.

 

Câu 9. Nếu sinh viên không đủ điều kiện tuyển thẳng thì bài thi tuyển vào chương trình Chất lượng cao như thế nào, có khó lắm không?

Mục đích của buổi thi tuyển nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh để phân lớp cho phù hợp và tìm hiểu, tư vấn định hướng cho sinh viên nên các thí sinh dự tuyển không cần quá lo lắng.

Nội dung xét tuyển bao gồm:

(1). Phỏng vấn: Tìm hiểu nguyện vọng, mục đích khi lựa chọn chương trình Chất lượng cao.

(2). Bài kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào (áp dụng với toàn bộ sinh viên trúng tuyển vào Học viện): Bài kiểm tra này chủ yếu được sử dụng để phân loại lớp tiếng Anh nhằm sắp xếp các bạn vào lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ.

 

C. VỀ HỌC TIẾNG ANH TẠI CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Câu 10. Sinh viên có kết quả tiếng Anh thấp có thể theo học chương trình Chất lượng cao không?

Sinh viên hoàn toàn có thể theo học chương trình Chất lượng cao nếu có nguyện vọng. Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp các bạn vượt qua nỗi sợ hãi với môn tiếng Anh, cụ thể: Đối với những sinh viên có năng lực tiếng Anh hạn chế, các bạn sẽ học thêm khóa Pre-IELTS với khoảng 60 giờ học, trước khi vào học tiếng Anh theo chương trình IELTS. Như vậy, các bạn sẽ học tổng cộng 660 giờ tiếng Anh (60 giờ tiếng Anh Pre- IELTS + 600 giờ tiếng Anh IELTS) trước khi bắt đầu học các môn cơ sở ngành/chuyên ngành bằng tiếng Anh. Đây là khoảng thời gian đủ dài để các sinh viên có thể nhanh chóng cải thiện khả năng tiếng Anh.

 

Câu 11. Chương trình tiếng Anh IELTS được đào tạo thuộc chương trình đào tạo hay phải đóng thêm học phí bên ngoài?

Chương trình IELTS thuộc chương trình đào tạo và không phải đóng thêm học phí ngoài. Đối với những bạn sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh và phải học khóa Pre- IELTS (với 60 giờ tương đương với 4 tín chỉ) thì cần phải đóng thêm 2,6 triệu đồng (650 nghìn/tín chỉ * 4 tín chỉ).

 

Câu 12. Sinh viên đã đạt 6.5 IELTS và được 20 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 thì có đủ điều kiện vào chương trình Chất lượng cao không và có được ưu đãi gì khi học không?

Sinh viên đủ điều kiện được tuyển thẳng vào chương trình Chất lượng cao. Ngoài ra, em sẽ được miễn học toàn bộ các môn học tiếng Anh và có thể đăng ký học các môn học cho sinh viên năm thứ 2 để rút ngắn thời gian tốt nghiệp.

 

D. VỀ HỌC CHUYỂN TIẾP TẠI NƯỚC NGOÀI

Câu 13. Học chuyển tiếp 2+2 hoặc 3+1 là gì?

Hiện nay, Viện Đào tạo Quốc tế đã ký kết chương trình học chuyển tiếp 2+2 với Đại học Purdue (Mỹ) và Đại học Middlesex (Anh). Chương trình 2+2 (hoặc 3+1) là sinh viên chọn học 2 năm (hoặc 3 năm) đầu tiên tại Học viện và 2 năm (hoặc 1 năm) cuối tại các trường đối tác ở Mỹ (hoặc Anh). Các môn học đã học trong những năm đầu tại Việt Nam sẽ được phía trường đối tác công nhận kết quả. Sau khi hoàn thành khóa học tại nước ngoài, bằng Tốt nghiệp Đại học sẽ do phía trường của Mỹ (hoặc Anh) cấp.

 

Câu 14. Chương trình Chất lượng cao do Học viện cấp bằng hay trường bên nước ngoài cấp bằng?

Những sinh viên chương trình Chất lượng cao học hoàn toàn 4 năm ở Học viện sẽ nhận bằng do Học viện cấp. Đối với những bạn học chuyển tiếp 2 năm (hoặc 1 năm) cuối tại trường đối tác ở Mỹ (hoặc Anh) sẽ nhận bằng do trường đối tác cấp.

 

Câu 15. Học chương trình Chất lượng cao có nhất thiết phải đi du học không?

Sinh viên chương trình Chất lượng cao không nhất thiết phải đi du học. Bạn có thể học 04 năm tại Học viện và nhận bằng do Học viện cấp.

 

Câu 16. Học phí của chương trình chuyển tiếp tại Anh hoặc Mỹ là bao nhiêu?

Chi phí cho 01 năm cuối cùng tại Đại học Middlesex (Anh) vào khoảng 600 triệu đồng/năm (đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở). Chi phí cho mỗi 01 năm học tại Đại học Purdue (Mỹ) cũng vào khoảng 600 triệu đồng/năm. Sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Purdue cần phải học trong 02 năm.

         

Thí sinh và phụ huynh có thể liên lạc với ai nếu có thêm câu hỏi?

Thí sinh và phụ huynh có thể liên lạc với trợ lý Viện Đào tạo Quốc tế để biết thêm thông tin:

Thầy Tuấn Sơn, điện thoại: 090 220 8069, email:  ztson1812@gmail.com

Cô Huyền My, điện thoại: 097 926 7760, email: vuhuyenmy92@gmail.com

Website Viện Đào tạo quốc tế: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te

                                         hoặc https://www.facebook.com/CLCAPD/