HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Giấy mời tham dự Hội thảo "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp"
 | Lượt xem: 1906

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác đọng của chính sách, các rào cản và giải pháp". Mục đích của Hội thảo nhằm cập nhật, đánh giá tác động của các chính sách hiện hành đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; thảo luận những rào cản hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất linh, phụ kiện; từ đó đề xuất các giải pháp để tạo động lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Công nghiệp hóa.

Thời gian: 08h30 - 11h30, Thứ Ba, ngày 30/10/2018 (đăng ký đại biểu từ 08h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D

                Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Xin vui lòng xác nhận tham dự Hội thảo với nghiên cứu viên Đỗ Thị Hà Anh, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác theo email: dothihaanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0964 088 044.

CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

 

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC