DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Nhiệm kỳ 2020-2025

content:

I. Thành viên đương nhiên

 

 

Ông Giang Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện

Ông Trần Trọng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

Ông Nguyễn Mã Lương - Chủ tịch Công đoàn Học viện

Bà Bùi Tuyết Ngân - Đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện

II. Thành viên Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Bùi Anh Tuấn – Chánh Văn phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Lê Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

III. Thành viên mời đại diện chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp:

Ông Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cố vấn Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ chuyên gia tư vấn của Bộ trưởng

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel

IV. Thành viên bầu trong Học viện:

Ông Nguyễn Như Hà – Trưởng khoa Luật kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện

Ông Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện

Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân - Phó Giám đốc Học viện

Bà Nguyễn Thị Đông – Trưởng phòng Quản lý đào tạo

Ông Lê Công Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính

          

Bà Vũ Thị Minh Luận – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng khoa Kinh tế

Bà Phạm Mỹ Hằng Phương – Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng