16/04/2021
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
20/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)”
02/11/2020
Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/09/2020
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
05/11/2020
Trước sự kiện trọng đại của Học viện Chính sách và Phát triển, báo Dân trí và báo Đầu tư đưa tin sự kiện Bộ Kế Hoạch và Đầu tư công bố quyết định công nhận Hội đồng Học viện
— 20 Items per Page
Showing 15 results.