28/06/2022
Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với USAID và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Toạ đàm tham vấn địa phương thuộc Dự án “Phát triển Năng lực địa phương (LCD)”