TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Lịch học và danh sách lớp học tuần sinh hoạt chính trị khóa 8

Ngày đăng 21/08/2017 | 15:49 PM  | Lượt xem: 1197
Tải Danh sách TẠI ĐÂY Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo hủy học phần HKI

Ngày đăng 21/08/2017 | 08:51 AM  | Lượt xem: 317
Tải  TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến hết ngày 27/8/2017

Ngày đăng 21/08/2017 | 08:44 AM  | Lượt xem: 408
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 21/8/2017)

Ngày đăng 20/08/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 36
Lịch trực

Đề cương môn học

Ngày đăng 16/08/2017 | 05:10 PM  | Lượt xem: 114
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 đợt 2

Ngày đăng 16/08/2017 | 02:49 PM  | Lượt xem: 2827
Tải Danh sách T ẠI ĐÂY

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017

Ngày đăng 16/08/2017 | 10:16 AM  | Lượt xem: 3847
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo điều chỉnh số lần điểm danh

Ngày đăng 16/08/2017 | 09:06 AM  | Lượt xem: 532
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀN H CHÍNH            ...

Kết quả phúc khảo khóa 7

Ngày đăng 15/08/2017 | 11:13 AM  | Lượt xem: 292
Tải TẠI ĐÂY

Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:29 PM  | Lượt xem: 64
Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017 File đính kèm : Tải tại đây

Bảng tổng hợp giờ NCKH của giảng viên năm học 2016-2017 (bản mới nhất)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 208
Tải TẠI ĐÂY

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:11 PM  | Lượt xem: 79
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:09 PM  | Lượt xem: 242
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:06 PM  | Lượt xem: 72
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:02 PM  | Lượt xem: 90
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

lịch trực tuần từ ngày 14/8-20/8/2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 03:27 PM  | Lượt xem: 93
Lịch trực khoa TCTT

TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:58 AM  | Lượt xem: 122
TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:38 AM  | Lượt xem: 111
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:36 AM  | Lượt xem: 85
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:34 AM  | Lượt xem: 135
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC