Ban Giám đốc

 

Giám đốc - PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 • Phó Giáo sư ngành Kinh tế; Thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FMathLab), thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM).
 • Nguyên Trưởng bộ môn Toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • Giảng dạy các môn học:
 • Kinh tế lượng,
 • Giải tích ngẫu nhiên,
 • Phân tích chuỗi thời gian,
 • Phân tích thống kê nhiều chiều,
 • Toán tài chính,
 • Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính,
 • Phân tích kỹ thuật trong tài chính,
 • Quản trị rủi ro tài chính,…
 • Lĩnh vực quan tâm:
 • Toán tài chính,
 • Phân tích và định giá tài sản,
 • Đo lường rủi ro,
 • Phân tích kỹ thuật,
 • Phân tích và dự báo,
 • Thống kê kinh tế,…
 • Điện thoại: 024. 37957369
 • Email: nguyentt@apd.edu.vn

 

Phó Giám đốc - TS. Nguyễn Thế Vinh

TS. Nguyễn Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Tiến sĩ tại Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). TS Vinh có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về các lĩnh vực bao gồm đấu thầu, quy hoạch, chiến lược phát triển và marketing. Hiện nay TS Vinh đang là chuyên gia tư vấn cho Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Công ty tư vấn Mc Kinsey &Company (Mỹ), Roland Berger (Đức), enCity (Singapore), Sáng kiến Việt Nam… và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Đấu thầu, Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS Vinh là chủ biên giáo trình Đấu thầu mua sắm, có nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học và thực hiện nhiều Đề tài, Đề án trình các cấp có thẩm quyền.

TS. Nguyễn Thế Vinh phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm; Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu; Marketing, Quy hoạch phát triển.

Email: vinh.nt@apd.edu.vn

Download Lý lịch khoa học

 

 

Phó Giám đốc - ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân

Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cử nhân Anh văn tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội; thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bà Hạnh Vân đã tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chính sách công, hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực... của các trường đại học: American University, George Mason - Washington DC (Hoa Kỳ); Southampton (Vương quốc Anh); DBB Akademie (CHLB Đức); Guelph-Humber, Toronto (Canada); Trường đại học quốc gia Singapore...

Bà Vân có nhiều năm kinh nghiệm phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phụ trách công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ chính sách... đối với công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Email: hanhvan@apd.edu.vn