Ban Giám đốc

 

Giám đốc - PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 • Phó Giáo sư ngành Kinh tế; Thành viên Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng (FMathLab), thuộc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM).
 • Nguyên Trưởng bộ môn Toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • Giảng dạy các môn học:
 • Kinh tế lượng,
 • Giải tích ngẫu nhiên,
 • Phân tích chuỗi thời gian,
 • Phân tích thống kê nhiều chiều,
 • Toán tài chính,
 • Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính,
 • Phân tích kỹ thuật trong tài chính,
 • Quản trị rủi ro tài chính,…
 • Lĩnh vực quan tâm:
 • Toán tài chính,
 • Phân tích và định giá tài sản,
 • Đo lường rủi ro,
 • Phân tích kỹ thuật,
 • Phân tích và dự báo,
 • Thống kê kinh tế,…
 • Điện thoại: 024. 37957369
 • Email: nguyentt@apd.edu.vn

 

Phó Giám đốc - TS. Nguyễn Thế Vinh

TS. Nguyễn Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Tiến sĩ tại Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). TS Vinh có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về các lĩnh vực bao gồm đấu thầu, quy hoạch, chiến lược phát triển và marketing. Hiện nay TS Vinh đang là chuyên gia tư vấn cho Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Công ty tư vấn Mc Kinsey &Company (Mỹ), Roland Berger (Đức), enCity (Singapore), Sáng kiến Việt Nam… và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Đấu thầu, Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS Vinh là chủ biên giáo trình Đấu thầu mua sắm, có nhiều bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học và thực hiện nhiều Đề tài, Đề án trình các cấp có thẩm quyền.

TS. Nguyễn Thế Vinh phụ trách giảng dạy các môn: Đấu thầu mua sắm; Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu; Marketing, Quy hoạch phát triển.

Email: vinh.nt@apd.edu.vn

Download Lý lịch khoa học