null Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến hết ngày 04/9/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/8/2022 đến 04/9/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/8/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị:  TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Thành viên HĐTD Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h30  Tổng kết năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa KT Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Phòng 304  
17h30 Tổng kết năm học 2021-2022 khoa Tài chính - Đầu tư Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa TCĐT Trưởng khoa TC-ĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương
Phòng 308  
19h30 Sơ kết học kỳ 2 và tổng kết năm học 2021-2022 khoa QTKD Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa QTKD Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Trực tuyến ID: 3211238668.
Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 30/8/2022) 
9h30 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
16h30 Tổng kết năm học 2021-2022 Viện Đào tạo quốc tế Khách mời, Toàn thể Viện Đào tạo quốc tế và sinh viên Viện ĐTQT Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
P.408  
17h00 Tổng kết năm học 2021-2022 khoa Kinh tế phát triển Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa KTPT Phụ trách khoa KTPT
Ths. Bùi Thị Hoàng Mai
P.508  
17h30 Tổng kết năm học 2021-2022 khoa Kế toán - Kiểm toán Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa KTKT Phó Trưởng khoa KT-KT
TS. Mai Thị Hoa
Phòng 308  
Thứ Tư (ngày 31/8/2022)
13h00 Trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia” đối với sinh viên Học viện Ban Giám đốc Học viện; phòng CT&CTSV; lãnh đạo phòng QLĐT và phòng KH-TC; Lãnh đạo và trợ lý khoa các Khoa/Viện quản lý sinh viên và sinh viên đạt giải có tên TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV&TT cử người chụp ảnh và viết bài đăng tin
13h30 Họp hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 10, 11 và 12 học kì 2 năm học 2021-2022 PGĐ Hạnh Vân; Phòng CT&CTSV; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Trung tâm KT&ĐTCL, phòng KH-TC; Lãnh đạo và trợ lý khoa các Khoa/Viện quản lý sinh viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
14h15 Làm việc với trường Kadiri University, Indonesia về hợp tác trong trao đổi giảng viên và sinh viên Ban Giám đốc, Phòng QLKH&HT, Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo, Lãnh đạo Viện đào tạo quốc tế, Lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ đào tạo, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
19h30 Sơ kết học kỳ 2 và tổng kết năm học 2021-2022 khoa Luật Kinh tế Đại diện Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa Luật Kinh tế Trưởng khoa Luật Kinh tế
TS. Nguyễn Như Hà
Trực tuyến ID: 333 631 2882.
Pass: 123456
Thứ Năm (ngày 01/9/2022): Nghỉ Lễ Quốc khánh
Thứ Sáu (ngày 02/9/2022): Nghỉ Lễ Quốc khánh
Thứ Bảy (ngày 03/9/2022)
Chủ nhật (ngày 04/9/2022)