null Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân kinh tế quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp liên quan đến yếu tố nước ngoài, có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kinh tế quốc tế để có thể đảm nhiệm các vị trí công việc theo yêu cầu công việc trong thực tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  • Về kiến thức

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế quốc tế như thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, tài chính quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. Đồng thời, sinh viên sẽ được cung cấp những hiểu biết về các vấn đề về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế của các nước và Việt Nam

Đặc biệt, là một cơ quan trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư, các sinh viên khi tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát triển sẽ được trang bị những kiến thức về đầu tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư gián tiếp, Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

  • Về kỹ năng

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng: kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo,…

Việc rèn luyện kỹ năng sẽ được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt khoa học, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm,  hội thảo do Khoa, Học viện và các cơ quan khác trực thuộc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức và phối hợp cùng tổ chức.

  • Về thái độ

Các sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển được rèn luyện với thái độ ham học hỏi, cầu tiến, luôn làm tròn nhiệm vụ và nghĩa vụ được giao, thực hiện đúng quy định về thời gian, quy tắc làm việc. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện về ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của một công dân tương lai với vị trí đảm nhiệm đều có liên quan đến yếu tố quốc tế sau này.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:

  • Khối cơ quan nhà nước 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-        Chuyên viên Vụ kinh tế đối ngoại.

-        Chuyên viên Cục đầu tư nước ngoài

-        Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư quốc gia.

-        Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung.

-        Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Nam.

-        Chuyên viên Ban Kinh tế thế giới - Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia.

-        Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế - Viện Chiến lược phát triển

Bộ Tài chính: Vụ quan hệ quốc tế- chuyên viên,  KTĐN

-        Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế.

-        Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại.

Bộ Công Thương

-        Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế

-        Chuyên viên Cục Xúc tiến thương mại

-        Chuyên viên Cục xuất nhập khẩu

-        Chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên

-        Chuyên viên Thương vụ 

Sở Ngoại vụ

Sở Kế hoạch và đầu tư: Phòng đầu tư nước ngoài

  • Ngân hàng: Nhân viên thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ,…
  • Doanh nghiệp FDI
  • Doanh nghiệp trong nước: nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên mua hàng, ….
  • Các tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện ở Việt Nam: UNDP, Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)..
  • Tiếp tục học và làm nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ.

3. Các môn học chuyên ngành

Các môn học chuyên ngành bao gồm:

-        Kinh tế quốc tế

-        Thương mại quốc tế

-        Marketing quốc tế

-        Đầu tư quốc tế

-        Đàm phán kinh tế quốc tế

-        Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

-        Thanh toán quốc tế

-        Toàn cầu hóa và rủi ro

-        Luật kinh tế quốc tế

4. Môi trường học tập

- Môi trường học tập năng động, sáng tạo, sát với thực tế công việc liên quan đến chuyên ngành. Môi trường cởi mở, gần với thực tiễn công việc của người học

- Môi trường học tập gần gũi được sự quan tâm của Học viện và các thầy cô trong khoa.