Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đối với Thầy TS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng Khoa Đấu thầu

Ngày đăng 16/06/2019 | 18:29 PM  | Lượt xem: 477
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đối với Thầy TS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng Khoa Đấu thầu

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU

Ngày đăng 19/03/2019 | 04:51 PM  | Lượt xem: 992
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐẤU THẦU

Thông tin tuyển sinh Khoa Đấu thầu năm 2019: Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án

Ngày đăng 17/04/2019 | 01:10 PM  | Lượt xem: 777
Thông tin tuyển sinh Khoa Đấu thầu năm 2019: Chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án