08/10/2021
Tuyển sinh các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu
09/09/2021
Quyết định số 619 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển
04/05/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021
13/04/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức đào tạo thành công Khóa học đấu thầu cơ bản đối với Cán bộ Ngân hàng Agribank tỉnh Hải Dương