LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01 đến hết ngày 08/01/2017
 | Lượt xem: 899

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/01 đến 08/01/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời
gian
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/01/2017)
Thứ Ba (ngày 03/01/2017)
9h00 chuẩn bị công tác thực tập cho sinh viên Khoá 4 phòng QLĐT, cố vấn học tập các khoá 4 và trợ lý các khoa chuyên ngành Trưởng phòng QLĐT Nguyễn Thế Hùng P.505  
14h00 Triển khai công tác cố vấn học tập học kỳ II năm học 2016-2017 Phòng Quản lý đào tạo, tất cả các cố vấn học tập khóa 4, 5, 6, 7 và chương trình CLC Trưởng phòng QLĐT Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Tư (ngày 04/01/2017)
Cả ngày và thứ Năm Họp cố vấn học tập các lớp        
14h30 Hội đồng nghiệm thu tài liệu hoạch định Chính sách và kế hoạch dựa trên quyền con người và tổng kết dự án tập huấn về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH thân thiện với trẻ em Các thành viên Hội đồng, nhóm nghiên cứu, các giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 05/01/2017)
8h30 Họp Giao ban mở rộng    Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2017 của đơn vị mình về phòng TCHC trước 11h thứ 4
14h00 Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Khách mời, Ban Giám đốc, các Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ, Ủy viên UBKT Đảng bộ Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 05/01/2017)
9h00  Phổ biến quy định thực tập cuối khoá, các môn học bổ sung và bảo vệ khoá luận Toàn bộ sinh viên lớp KHPT4A, KHPT4B; toàn thể cán bộ và giảng viên khoa KHPT Bà Nguyễn Thị Đông Giảng đường 702  
9h00  Phổ biến quy định thực tập cuối khoá, các môn học bổ sung và bảo vệ khoá luận  Toàn bộ sinh viên lớp KTĐN4A, KTĐN4B; toàn thể cán bộ và giảng viên khoa KTĐN Ông Nguyễn Thế Hùng Giảng đường 405  
14h00  Phổ biến quy định thực tập cuối khoá, các môn học bổ sung và bảo vệ khoá luận Toàn bộ sinh viên lớp TCC4A, TCC4B; toàn thể cán bộ và giảng viên khoa TC-NH Bà Nguyễn Thị Đông Giảng đường 702  
14h00  Phổ biến quy định thực tập cuối khoá, các môn học bổ sung và bảo vệ khoá luận Toàn bộ sinh viên lớp QHPT4, CSC4, QTDN4; toàn thể cán bộ và giảng viên các khoa QTDN, CSC, Đầu tư. Ông Nguyễn Thế Hùng Giảng đường 405  
Thứ Bảy (ngày 06/01/2017)
Chủ Nhật (ngày 07/01/2017)
Thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, danh sách cán bộ coi thi đăng trên web Học viện