LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 04/3 đến hết ngày 10/3/2019
 | Lượt xem: 1498

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/3/2019 đến 10/3/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/3/2019)
9h00 Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và học bổng KKHT học kỳ I năm học 2018-2019 Các Phó Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KHTC, CTSV, KT&ĐBCL, Viện/Khoa QLSV; Trợ lý các khoa QLSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp Ban lương Các thành viên Ban lương (Ban Giám đốc, các đ/c: Quân, Minh Vân, Trâm, Hòa, Lương, Thu, Tiến Thành) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 05/3/2019)
16h00 Bảo vệ Đề tài cấp Học viện: "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam". (Chủ nhiệm Đề tài: TS. Phùng Thế Đông) Thành viên HĐ, nhóm nghiên cứu, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 06/3/2019)
8h00
(Cả ngày)
Thi tuyển lãnh đạo cấp phòng Hội đồng thi tuyển, các Ban giúp việc HĐ, các ứng viên dự thi Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 07/3/2019)
13h30 Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và học bổng KKHT học kỳ I năm học 2018-2019 Các Phó Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KHTC, CTSV, KT&ĐBCL, Viện/Khoa QLSV; Trợ lý các khoa QLSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Họp đoàn tư vấn tuyển sinh tại Hải Phòng ngày 10/3 Các thành viên theo QĐ, tải Danh sách TẠI ĐÂY. Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
16h00 Họp triển khai Đề tài cấp nhà nước luận cứ cho thị trường mua bán nợ  Khách mời, Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Thế Đông, Văn Sáu, Hằng Phương, Thùy Linh, Kim Thu, Tiến Đạt, Đức Hiếu, Tuấn Sơn. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 08/3/2019)
9h00 Họp về chiến lược phát triển KTXH 10 năm, kế hoạch 5 năm Giám đốc, các thành viên nhóm nghiên cứu đã thông báo qua email Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình đào tạo chuyên ngành: "Kinh tế và Quản lý công". Khách mời, Khoa Chính sách công, cán bộ giảng viên quan tâm Khoa Chính sách công P.505  
Thứ Bảy (ngày 09/3/2019)
Chủ Nhật (ngày 10/3/2019)