LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 04/9 đến hết ngày 10/9/2017
 | Lượt xem: 1317

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/9/2017 đến 10/9/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/9/2017): Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh
Thứ Ba (ngày 05/9/2017)
14h00 Đại hội Chi bộ 1 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 06/9/2017)
Thứ Năm (ngày 07/9/2017)
Thứ Sáu (ngày 08/9/2017)
8h30 Họp triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 thành lập BLL cựu sinh viên và khảo sát việc làm của sinh viên  Lãnh đạo và trợ lý các khoa QLSV; Lãnh đạo các phòng: TCHC, QLĐT, TTKT; Phòng CT&CTSV PGĐ Trần Trọng Nguyên P.505  
14h00 Họp sửa đổi Quy chế 584/QĐ-BKH về tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển  BGĐ, Trưởng phó các đơn vị và PGS. Thọ Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp thanh toán học phí trực tuyến qua Ngân hàng BIDV Đại diện BIDV, CMC, các đ/c: Thế Hùng, Trâm, Phúc Kế toán trưởng
Chu Thị Ngọc Trâm
P.502 (Thư viện)  
15h00 Họp nhóm biên soạn giáo trình quản lý tài chính công Các đ/c trong Ban biên soạn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
16h00 Họp Hội đồng tự đánh giá tại Học viện  BGĐ, Các đ/c: Hoát, Minh Vân, Quân, Tiến Hùng, Thế Hùng, Trâm, Hoài, Luận, Hòa, Thúy Vân, Đoàn, Bình, Vinh, Hạnh, Đông, Hoàng Tuấn, Thanh Minh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 09/9/2017)
Chủ Nhật (ngày 10/9/2017)