LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11 đến hết ngày 20/11/2016
 | Lượt xem: 1868

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/11/2016)
17h00 Làm việc với TS. Nguyễn Đức Khương - Trưởng khoa Kinh tế tài chính, Học viện Quản lý và Kinh doanh Paris (IPAG Business School), Pháp Giám đốc, đ/c Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Ba (ngày 15/11/2016)
9h00 Hội nghị lấy phiếu ý kiến tín nhiệm nhân sự dự kiến giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện Đảng ủy, Ban Giám đốc, khách mời,  và toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động (hưởng lương ngân sách nhà nước) (Danh sách đính kèm) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Cán bộ, giảng viên vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện.Các giảng viên có giờ giảng cho sinh viên nghỉ tiết 3, 4, 5
Thứ Tư (ngày 16/11/2016)
9h00 Họp Đảng ủy Học viện  Các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c Bí thư các Chi bộ  Bí thư Đào Văn Hùng P.505  
9h00 Buổi trao đổi của GS. Nguyễn Tiến Dũng về "Ứng dụng toán học trong quản lý Kinh tế" GS.Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Toán, Khoa ĐTQT, Phòng KHHT, sinh viên K7 Khoa ĐTQT, các cán bộ, giảng viên quan tâm,  các sinh viên khoa khác (Tối đa 30 em, đăng ký với phòng KHHT)  Khoa ĐTQT, Khoa Toán, Phòng KHHT Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 17/11/2016)
14h00 Họp Chi bộ 1 (Xét chuyển Đảng chính thức; sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05/2016) Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 18/11/2016)
10h00 Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Khách mời, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp Cao học Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Chương trình TẠI ĐÂY
19h00 Hội thi "Sinh viên APD - Khát vọng khỏi nghiệp"  Khách mời, BGĐ, Trưởng phó các đơn vị, các nhà tài trợ, CB, giảng viên quan tâm, sinh viên khoa TCTT, sinh viên Học viện Trưởng BTC Hội thi
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Hội trường tầng 8  
Thứ Bảy (ngày 19/11/2016) 
19h00 Hội thi "Tiếng hát sinh viên APD lần thứ VI" Khách mời, BGĐ, Trưởng phó các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện  Đoàn thanh niên Sân khấu ngoài trời,
tòa nhà Bộ KH&ĐT
 
Chủ Nhật (ngày 20/11/2016)