LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến hết ngày 23/12/2018
 | Lượt xem: 1502

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/12/2018)
14h00 Chuẩn bị kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 Phòng QLĐT; CVHT các khóa 6, 7, 8, 9; Trợ lý các khoa chuyên ngành TS. Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Ba (ngày 18/12/2018)
8h30-11h00 Hội thảo "Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam" Khách mời, toàn thể cán bộ giảng viên không có lịch coi thi Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
10h30 Gặp mặt các đ/c Cựu chiến binh Học viện - Chi hội 3 Ban Giám đốc, các đ/c CCB Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 19/12/2018)
8h30 Họp về phương án tuyển sinh, Quy chế giảng viên,  chương trình đào tạo; góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm BD, TV và PBCS  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị (Phòng/Viện/Khoa/Bộ môn) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (20/12/2018)
8h30 Thẩm định khung chương trình, chương trình môn học và tập bài giảng các môn học tiếng anh của Học viện  Các thành viên HĐ, Cán bộ giảng viên Bộ môn NN, cán bộ giảng viên quan tâm Bộ môn NN P.505  
14h00 Nghiệm thu chính thức Đề án "Nghiên cứu xây dựng tập bài giảng E - learning cho môn học tiếng anh tổng quát 1" Các thành viên HĐ, Cán bộ giảng viên Bộ môn NN, cán bộ giảng viên quan tâm Bộ môn NN P.505  
Thứ Sáu (ngày 21/12/2018)
Thứ Bảy (ngày 22/12/2018) 
Chủ Nhật (ngày 23/12/2018)
Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/12/2018 đến ngày 06/01/2019. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi nghiêm túc thực hiện.