LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 đến hết ngày 23/6/2019
 | Lượt xem: 1630

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/6/2019)
07h00 - 18h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 6  Viện Đào tạo Quốc tế Thành viên Hội đồng, sv K6 Viện ĐTQT, cán bộ giảng viên quan tâm TS. Đào Hoàng Tuấn P.303, 401, 402, 403, 405, 406 và 702  
07h30 -17h30 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 6 Khoa Chính sách công Thành viên hội đồng, sinh viên K6 Khoa Chính sách công, cán bộ giảng viên quan tâm PGS.TS Ngô Phúc Hạnh P.301, 306, 308  
08h30 Họp chuẩn bị công tác coi thi THPT Quốc gia 2019 Hồng Quân, Trâm, Nguyễn Thị Đông, Minh Vân Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
15h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Theo quyết định Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 18/6/2019)
08h00 – 17h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 6 – Chuyên ngành Đấu thầu, Khoa Đấu thầu Thành viên hội đồng, sinh viên K6 chuyên ngành Đấu thầu – Khoa Đấu thầu, cán bộ giảng viên quan tâm TS Nguyễn Thế Vinh P.405, 306  
09h30 Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics  Thành viên Hội đồng nghiệm thu; Ban chủ nhiệm đề án; cán bộ giảng viên khoa Kinh tế quốc tế; khách mời và cán bộ, giảng viên quan tâm   Phó giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505
 
 
16h30 Họp chuẩn bị công tác coi thi THPT Quốc gia 2019 Hồng Quân, Trâm, Minh Vân, Nguyễn Đông Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
17h00 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên, đ/c Tiến Hùng, đ/c Trường

Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng

P.505  
Thứ Tư (ngày 19/6/2019)
08h30 Hội nghị tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ giảng viên tham gia coi thi, PA03 (Danh sách tải TẠI ĐÂY) - (Kế hoạch tập huấn tải TẠI ĐÂY) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.702   Các trường hợp vắng mặt báo cáo trực tiếp Giám đốc
10h30 Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sỹ Chính sách công Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa chuyên ngành, P.QLĐT, Viện ĐTQT, BM Luật, Giảng viên khoa CSC Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 - 17h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 6 – Chuyên ngành Đấu thầu, Khoa Đấu thầu Thành viên hội đồng, sinh viên K6 chuyên ngành Đấu thầu – Khoa Đấu thầu, cán bộ giảng viên quan tâm TS Nguyễn Thế Vinh P.403  
14h00 Góp ý luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Hội đồng PGS,TS. Ngô Phúc Hạnh P.505  
15h30 Họp kế hoạch di chuyển về trụ sở mới tại Nam An Khánh Ban Giám đốc, Thị Đông, Lương, Minh Vân, Tiến Hùng, Hòa, Công Thành Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Năm (ngày 20/6/2019)
08h00 - 17h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 6 – Chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Khoa Đấu thầu Thành viên hội đồng, sinh viên K6 chuyên ngành Đấu thầu – Khoa Đấu thầu, cán bộ giảng viên quan tâm TS Nguyễn Thế Vinh P.303,405  
Thứ Sáu (ngày 21/6/2019)
08h00 - 12h00 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 6 – Chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Khoa Đấu thầu Thành viên hội đồng, sinh viên K6 chuyên ngành Đấu thầu – Khoa Đấu thầu, cán bộ giảng viên quan tâm TS Nguyễn Thế Vinh P.405  
11h30 Họp tổ triển khai đề án ngoại ngữ 2020 Bộ môn Ngoại ngữ, Hồng Quân Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 22/6/2019)
08h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn chuyên ngành tài chính ngân hàng Theo quyết định TS. Nguyễn Thạc Hoát P.505  
Chủ Nhật (ngày 23/6/2019)