LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến hết ngày 25/11/2018
 | Lượt xem: 1661

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/11/2018)
08h30 Họp giao ban mở rộng tháng 11 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Viện/Khoa/Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo và kế hoạch công tác về phòng TCHC trước 16h00,
 thứ 6, ngày 16/11/2018 qua địa chị email: levutruong81@gmail.com và hongquanle271@gmail.com
Thứ Ba (ngày 20/11/2018)
09h00 Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ giảng viên. Ban Giám đốc P.702 Kính mời các thầy cô đã từng công tác tại Học viện về dự. (Thông báo này thay cho giấy mời)
Thứ Tư (ngày 21/11/2018)
Thứ Năm (22/11/2018)
14h00 Làm việc với WB Giám đốc, PGĐ Thanh Tùng, các đ/c: Tăng, Vinh, Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 23/11/2018)
Thứ Bảy (ngày 24/11/2018) 
Chủ Nhật (ngày 25/11/2018)