LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 19/12 đến hết ngày 25/12/2016
 | Lượt xem: 1717

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời
gian
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/12/2016)
9h00 Họp về kế hoạch thực tập cuối khóa, các môn bổ sung hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Khóa 4) Giám đốc HV, Lãnh đạo các đơn vị, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 20/12/2016)
14h00 Họp tổ nghiên cứu và tư vấn kinh tế vĩ mô APD Giám đốc, các đ/c: Bá Ân, Thọ, Hoát, Tú, Vinh, Hoàng Tuấn, Hằng Phương, Yến, Hoài, Khôi, Lâm, Đức Anh (Trung tâm dự báo KT XHQG), Quang Anh (MSB), Nghĩa (MBS)
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Nghiệm thu Đề án "Xây dựng cơ chế tổ chức và hoạt động khoa ĐTQT tại Học viện Chính sách và Phát triển" Thành viên Hội đồng, Khoa ĐTQT Chủ tịch HĐ
Đinh Tuấn Dũng
P.505  
Thứ Tư (ngày 21/12/2016)
14h00 Họp Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia Giám đốc Phó TTCP
Vương Đình Huệ
NHNN, Số 49 Lý Thái Tổ   
14h00 Trao đổi cơ hội hợp tác chuyển tiếp sinh viên APD sang Đại học Middlesex, Anh quốc Đại diện trường Middlesex, Các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoàng Cường, Hoài TS. Đào Hoàng Tuấn, Phụ trách khoa ĐTQT P.505  
Thứ Năm (ngày 22/12/2016)
9h00 Nghiệm thu chính thức Đề tài: "Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng trong điều kiện thâm hụt ngân sách và nợ công Việt Nam" Các thành viên HĐ:
Giám đốc Đào Văn Hùng, ông Nguyễn Đức Trung (NHNN), ông Nguyễn Thanh Bình, ông Võ Xuân Hoài, bà Vũ Thị Nhài, nhóm nghiên cứu Đề tài, Giảng viên khoa TCTT, giảng viên quan tâm
Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 23/12/2016)
18h00 Giao lưu, gặp mặt các gia đình cán bộ, viên chức Học viện nhân dịp chào đón Noel và năm học mới 2017 Khách mời, Ban Giám đốc, các gia đình cán bộ, viên chức Học viện BCH Công đoàn Phòng đỏ, nhà hàng Sen Tây Hồ  
Thứ Bảy (ngày 24/12/2016)
Chủ Nhật (ngày 25/12/2016)