LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2018
 | Lượt xem: 1624

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018
Trực BGĐ:Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/5/2018)
Thứ Ba (ngày 22/5/2018)
15h00 Họp khoa Chính sách công Giám đốc, cán bộ giảng viên khoa CSC, đ/c Hoàng Mai Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 23/5/2018)
15h30 Bảo vệ cấp Bộ đề án: "Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành Kế hoạch - Đầu tư trong giai đoạn 2016-2020”  Các thành viên Hội đồng, Giám đốc Đào Văn Hùng; các đ/c: Vinh, Tú, Dũng, các thành viên tham gia và cán bộ giảng viên quan tâm
Chủ tịch HĐ
Thứ trưởng
Nguyễn Thế Phương
Phòng họp Bộ,
 6B Hoàng Diệu
(Xem bảng thông báo của Bộ)
 
Thứ Năm (ngày 24/5/2018)
8h30-11h30 Hội thảo khoa học đề tài “Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025” Khách mời, Ban Giám đốc, Thành viên HĐKHĐT, Lãnh đạo các khoa/phòng ban, cán bộ giảng viên khoa TCTT, giảng viên không có giờ giảng, giảng viên khoa KTĐN Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 25/5/2018)
Thứ Bảy (ngày 26/5/2018)
Chủ Nhật (ngày 27/5//2018) 
Lịch thi hết học phần học kỳ II bắt đầu từ ngày 21/5 đến hết ngày 23/6/2018. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.