LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12/2018
 | Lượt xem: 1469

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/12/2018)
Thứ Ba (ngày 25/12/2018)
Thứ Tư (ngày 26/12/2018)
9h00 Đón đoàn kiểm tra công tác Toàn dân bản về ANTQ Công an thành phố Hà Nội  Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo phòng TC-HC, CTSV Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
17h00 Hội đồng nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác Châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và CMCN 4.0" Các thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (27/12/2018)
10h00 Hội đồng nghiệm thu Đề án: "Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ, Trung Quốc đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp” Khách mời, thành viên Đề án, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Hội trường Cục ĐTNN,
Bộ KH&ĐT
 
14h00 Phỏng vấn các ứng viên ứng tuyển giảng viên Luật Ban Giám đốc, Bộ môn Luật, các ứng viên Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Các thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h30 Làm việc với World Bank Các đ/c: Vinh, Hoài, Hiếu, Hà Anh   Trụ sở WB  
Thứ Sáu (ngày 28/12/2018)
10h00 Làm việc với Ms. Isabelle, OECD Các đ/c: Luận, Đức (Tổng cục Thống kê), Lâm (Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội QG),  Phòng QL Khoa học và Hợp tác P.505  
Thứ Bảy (ngày 29/12/2018) 
Chủ Nhật (ngày 30/12/2018)
Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/12/2018 đến ngày 06/01/2019. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi nghiêm túc thực hiện.