LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2019
 | Lượt xem: 1109

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Trong tuần: Toàn thể cán bộ, giảng viên đi coi thi THPT Quốc gia 2019 tại Hòa Bình từ ngày 23/6/2019 đến ngày 28/6/2019
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/6/2019)
Thứ Ba (ngày 25/6/2019)
Thứ Tư (ngày 26/6/2019)
Thứ Năm (ngày 27/6/2019)
Thứ Sáu (ngày 28/6/2019)
Thứ Bảy (ngày 29/6/2019)
Chủ Nhật (ngày 30/6/2019)
08h30 Gặp mặt học viên các khoá 1,2,3 chưa hoàn thiện luận văn cuối khoá PGĐ Nguyên, Ban QLSĐH, chủ nhiệm lớp, các học viên chưa đúng tiến độ học tập khoá 1,2,3 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.702