LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2017
 | Lượt xem: 1485

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/12/2017)
Thứ Ba (ngày 26/12/2017)
Thứ Tư (ngày 27/12/2017)
14h00 Họp Hội đồng tuyến sinh Thạc sĩ  Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Sửa đổi Quy định đào tạo đại học, Quy định đổi điểm tiếng anh và tin học; kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên giảng dạy môn PPNCKH :Trụ, Bích Phương  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 28/12/2017)
9h00 Họp Hội đồng sáng kiến  Thành viên Hội đồng (Ban Giám đốc, các đ/c: Thành, Quân, Minh Vân, Vinh, Thế Hùng, Tiến Hùng, Hòa) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h30 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng Thành viên Hội đồng (Ban Giám đốc, các đ/c:Quân, Thế Hùng, Minh Vân, Tiến Hùng, Hòa, Thu) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 29/12/2017)
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Phạm Quý Thọ
P.505  
13h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
17h00 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
GS, TS. Đinh Văn Tiến
P.505  
Thứ Bảy (ngày 30/12/2017)
Chủ Nhật (ngày 31/12/2017)