LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/9 đến hết ngày 01/10/2017
 | Lượt xem: 1742

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/9/2017 đến 01/10/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/9/2017)
15h30 Công bố kết luận kiểm tra công tác thi tuyển viên chức năm 2016 Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Toàn thể cán bộ giảng viên Thanh tra Bộ Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 26/9/2017)
14h00 Họp Chi bộ 1 về việc tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 và khách mời Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 27/9/2017)
8h30 Họp rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên  Lãnh đạo và trợ lý các khoa QLSV; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TTKT, ĐTN; cố vấn học tập; Phòng CTSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Lưu ý: Các khoa QLSV triển khai thực hiện rà soát tình hình việc làm đối với cựu sinh viên và gửi kết quả về P.CT&CTSV để tổng hợp báo cáo Ban Giá đốc 
14h00 Họp triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ ngành KH đầu tư  giai đoạn 2016-2020 Các đ/c: Tú, Vinh, Hoàng Mai, Thế Đông, Sáu, Hiếu, My, Dũng chuyên gia Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 28/9/2017)
16h00-18h30 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Đầu tư Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa ĐT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa ĐT; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa Đầu tư TS. Nguyễn Thanh Bình Giảng đường 203  
16h00-18h30 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Tài chính - Tiền tệ Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa TCTT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa TCTT; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa TCTT TS. Nguyễn Thạc Hoát Hội trường 702  
16h00-18h30 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Kinh tế đối ngoại  Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa KTĐN; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa KTĐN; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa KTĐN TS. Bùi Thúy Vân Giảng đường 303  
Thứ Sáu (ngày 29/9/2017)
8h00 Hiến máu nhân đạo Sinh viên, và cán bộ, giảng viên đăng ký Công đoàn
Bộ KH và ĐT
Hội trường tầng 8  
8h00 Họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá tại Học viện  Ban Giám đốc, Cán bộ, giảng viên có tên trong Quyết định số 599/QĐ-BKHĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Họp Ban biên soạn giáo trình quản lý Tài chính công  Các thành viên Hội đồng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 30/9/2017)
Chủ Nhật (ngày 01/10/2017)