LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến hết ngày 02/12/2018
 | Lượt xem: 1398

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/11/2018)
11h30 Họp Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 27/11/2018)
10h30 Làm việc với khoa QTDN Ban Giám đốc, Lãnh đạo khoa QTDN, Lãnh đạo phòng QLDT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
11h30 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp thường kỳ Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 28/11/2018)
Thứ Năm (29/11/2018)
8h30 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XII Các đ/c Đảng ủy viên; Bí Thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Hv, Ủy viên UBKT Đảng Bộ Hv, các đ/c chuyên trách Đảng, Công đoàn, ĐTN Đảng ủy cơ quan Bộ  6B, Hoàng Diệu  
9h00 Họp về công tác thu học phí PGĐ Nguyên, Lãnh đạo phòng QLĐT, P.KHTC, CMC, BIDV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng PGĐ Nguyên  
9h30 Làm việc với GS. Larry S Berman, Đại học bang Georgia Ban Giám đốc, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
11h00 Quán triệt công tác tư tưởng đối với sinh viên toàn Học viện  Ban Cán sự, BCH các lớp sv Phòng CT&CTSV P.405  
14h00 Hội nghị Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các đ/c Đảng ủy viên; Bí Thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Hv, các đ/c chuyên trách Đảng Đảng ủy cơ quan Bộ  6B, Hoàng Diệu  
Thứ Sáu (ngày 30/11/2018)
9h30 Làm việc với Viện Giáo dục Quốc tế IIE  PGĐ Tùng, các đ/c: Hoài, Hà Anh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
10h00 Làm việc với Công ty MC Kinsey Các đ/c: Vinh, Đoàn, Hằng Phương TS. Nguyễn Thế Vinh P.505 Chuyển sang 10h30, ngày 03/12/2018
Thứ Bảy (ngày 01/12/2018) 
Chủ Nhật (ngày 02/12/2018)