LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 đến hết ngày 05/3/2017
 | Lượt xem: 1927

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/02/2017 đến 05/3/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/02/2017)
Thứ Ba (ngày 28/02/2017)
9h00 Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng và đại diện sinh viên  Công đoàn Bộ,
BCH Công đoàn Hv
Hội trường 702  
Thứ Tư (ngày 01/3/2017)
8h30 Tọa đàm triển khai thực hiện đề án "Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ ngành kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020" Giám đốc, khách mời,
các đ/c: Vinh, Tú
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Thẩm định đề cương và nội dung Giáo trình Đấu thầu mua sắm Hội đồng thẩm đinh, khoa Quản lý đấu thầu, các giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Phân công nhiệm vụ biên soạn giáo trình Kinh tế đầu tư Giám đốc, các đ/c: Bình, Hoàng Tuấn, Thúy Vân, Thế Hùng, Hằng Phương, Thuấn, và các giảng viên khoa Đầu tư Giám đốc
Đào Văn Hùng
   
Thứ Năm (02/3/2017)
8h00 Họp Giao ban Bộ  Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Sáu (ngày 03/3/2017)
11h15 Hội nghị Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp sinh viên triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017 Trợ lý các khoa QLSV, BCH Đoàn thanh niên Học viện, BCH Liên Chi đoàn các lớp, Ban Cán sự, BCH các lớp sinh viên  Ông Nguyễn Tiến Hùng
Trưởng phòng CT và CTSV
Giảng đường 405 Trợ lý các khoa QLSV thông báo cho sinh viên của khoa biết và tham dự 
14h00 Ban Giám đốc làm việc với khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Luật Ban Giám đốc, Phòng TCHC, toàn thể khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Luật Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Hop về bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 1 Hội đồng 1, phòng QLĐT Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 04/3/2017) 
8h30 Phổ biến nội dung và quy định bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 1 Các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề cương; Phòng QLĐT và toàn bộ Học viên lớp Chính sách công 1  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Giảng đường 306  
9h00 Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 1 Các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề cương; Phòng QLĐT và toàn bộ Học viên lớp Chính sách công 1  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội đồng 1+6: P302
Hội đông 2+7: P304
Hội đồng 3+8: P305
Hội đồng 4+9: P306
Hội đồng 5+10: P301
Danh sách Hội đồng TẠI ĐÂY
Chủ Nhật (ngày 05/3/2017) 
GÓP Ý QUY CHẾ THU CHI NỘI BỘ VÀ GỬI Ý KIẾN VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
TRƯỚC NGÀY 02/3/2017. TẢI TẠI ĐÂY.