LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 7/10 đến hết ngày 13/10/2019
 | Lượt xem: 1549

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 7/10/2019 đến 13/10/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 7/10/2019)
14h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Theo quyết định Chủ tịch
PGS.TS Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 8/10/2019)
09h00 Họp về công tác di chuyển địa điểm làm việc về trụ sở Nam An Khánh Lãnh đạo các đ/v: TT CNTT - TV và TT, Phòng QLĐT, Phòng KHTC; CBVC Trung tâm HTĐT, anh Lê Công Thành Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch
TS Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 9/10/2019)
09h30 Ban Giám đốc làm việc với Khoa Luật Kinh tế Ban Giám đốc, Khoa Luật Kinh tế Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
11h30 Họp về công tác quản lý và phát triển các CLB sinh viên tại Học viện Phòng CT&CTSV; Đại diện BCH Đoàn TN; Ban Chủ nhiệm các CLB sinh viên TS Nguyễn Tiến Hùng P.405  
Thứ Năm (ngày 10/10/2019)
09h00 Họp hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 9 Thành viên hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên 
P.505  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp Hội đồng sáng kiến Thành viên hội đồng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h30 Họp nhóm xây dựng đề án chiến lược phát triển Học viện và nhóm xây dựng đề án tự chủ Học viện Các thành viên 2 nhóm và lãnh đạo các đơn vị ( không có giờ giảng) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 11/10/2019)
14h30 Làm việc với VTV về Hiệp định bảo hộ đầu tư  Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) Phóng viên VTV và Phòng Quản lý KHHT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 12/10/2019)
08h00 Tổ chức di chuyển 1 số trang thiết bị từ Tôn Thất Thuyết về Nam An Khánh Phòng TCHC, Trung Tâm HTĐT và các CB có tên trong QĐ số 864 và đơn vị vận chuyển Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
   
08h00 - 17h00 Chương trình tư vấn, góp ý cho báo cáo tự đánh giá 2 CTĐT của ngành KTĐN, KHPT tại HCVSPT Toàn thể CBGV theo QĐ (TẢI TẠI ĐÂY), CBGV Khoa QTDN Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505, P.702  
Chủ Nhật (ngày 13/10/2019)
08h00 - 17h00 Chương trình tư vấn, góp ý cho báo cáo tự đánh giá 2 CTĐT của ngành KTĐN, KHPT tại HCVSPT Toàn thể CBGV theo QĐ (TẢI TẠI ĐÂY), CBGV Khoa QTDN Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505, P.702  
 Viện, các Khoa QL sinh viên tổ chức tuần SHCD đầu năm vào ngày 13/10/2019 theo kế hoạch