Lịch công tác tuần từ ngày 11/11 đến hết ngày 17/11/2019
 | Lượt xem: 1308

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/11/2019)
Thứ Ba (ngày 12/11/2019)
08h30 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII Ban Giám đốc; Các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c Bí thư, phó Bí thư và Chi ủy viên các chị bộ trực thuộc, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đảng ủy
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hội trường lớn  - 6B Hoàng Diệu  
14h00 Họp Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo: Phòng TC-HC, Phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 P.TC-HC b/c đề án vị trí việc làm
P.QLĐT b/c phương án tổ chức TKB HK2 tại NAK 
Thứ Tư (ngày 13/11/2019)
08h30 Họp về công tác tự đánh giá CTĐT TT KT&ĐBCL, Lãnh đạo: P.TC-HC, P.QLĐT, P.KHHT, P. CT&CTSV và Chị Luận Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505 Các đơn vị chuẩn bị báo cáo nội dung đã phân công
Thứ Năm (14/11/2019)
11h00 Họp xét cấp học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó năm học 2018 - 2019 Phòng CT&CTSV, đ/c: Hòa, Tiến Sơn, Ngọc Trâm; Trợ lý các khoa/viện, quản lý sinh viên; CB/GV quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
13h30 Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và phương án tuyển sinh năm 2020 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường Tầng 8 Trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Sáu (ngày 15/11/2019)
08h30 - 11h30 Hội thảo khoa học "Giải pháp hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam đến năm 2035, các điều kiện thực hiện" Khách mời, cán bộ , giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường Tầng 8  
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm T10 Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên
P.505  
13h30 - 17h30 Hội thảo khoa học "Nợ công, tham nhũng, năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế" Khách mời, cán bộ , giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường Tầng 8  
Thứ Bảy (ngày 16/11/2019) 
19h00 - 22h30 Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Khách mời; Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, sinh viên Đoàn thanh niên Sân tòa nhà
Bộ KH&ĐT
 
Chủ Nhật (ngày 17/11/2019)