Thông báo kế hoạch học GDQP-AN của sinh viên K7 hệ CLC và K8 hệ đại trà

 | Lượt xem: 401
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo mở tăng cường các lớp học phần bổ sung HKII năm học 2017-2018 đợt 2

 | Lượt xem: 469
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh"

 | Lượt xem: 251
Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh" Thời gian: 08h30 - 11h45, thứ Năm, ngày...

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2

 | Lượt xem: 3497
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số: 48/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Lịch công tác tuần từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2018

 | Lượt xem: 908
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Kế hoạch công tác tuần 21 (Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05/2018)

 | Lượt xem: 295
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21                 ...

Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

 | Lượt xem: 128
Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

 | Lượt xem: 82
Học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5

 | Lượt xem: 378
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Lịch công tác tuần từ ngày 14/5 đến hết ngày 22/5/2018

 | Lượt xem: 1364
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 07/5 đến hết ngày 13/5/2018

 | Lượt xem: 1050
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi học kỳ II năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 575
Ban Giám đốc ký Quyết định số 283/QĐ-HVCSPT về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi...

Kế hoạch công tác tuần 20 (Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)

 | Lượt xem: 401
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20                 ...

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 1127
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển tham dự cuộc thi Olympic Toán học cấp Quốc gia năm 2018 tự tin khẳng định thương hiệu sinh viên APD

 | Lượt xem: 937
Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc diễn ra từ ngày 8/4 đến 16/4/2018 tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Cuộc thi đã thu hút...

Doanh nhân Hoa Kỳ - REI chia sẻ về “giấc mơ nước Mỹ”

 | Lượt xem: 375
Vào ngày 16/04/2018, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với tổ chức Trao đổi Nguồn lực quốc tế (REI) tổ chức buổi tọa đàm cho các...

Kế hoạch công tác tuần 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)

 | Lượt xem: 373
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19    STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 ...

Lịch trực Khoa Kinh tế đối ngoại tháng 5/2018

 | Lượt xem: 154
Lịch trực (tải tại đây)

Lịch công tác tuần từ ngày 30/4 đến hết ngày 06/5/2018

 | Lượt xem: 989
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...