null Lịch công tác tuần từ ngày 26/7/2020 đến hết ngày 01/8/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/7/2021 đến 01/8/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/7/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: "Tính độc lập của NHTW: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam". CNĐT: TS. Phùng Thế Đông Thành viên HĐ và nhóm nghiên cứu Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2 Trực tuyến
10h00 Demo công tác nhập học trực tuyến Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, CT&CTSV, BM Ngoại ngữ, Viện ĐTQT, KHTC, TCHC, TTCNTT,TV&TT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  ID: 3334568228. Pass: 123456
14h00 Họp về công tác tổng kết năm học và nhập học BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TTKT&ĐBCL, KHTC, BM NN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456
15h00 Họp khoa Cơ bản bầu Hội đồng khoa Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên khoa Cơ bản; các đ/c: Khoa, Nguyễn Đông Trưởng khoa Cơ bản
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 27/7/2021) 
10h00 Làm việc với Tổ chức giáo dục Language Link GĐ Nguyên; PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Cơ bản, QLĐT, Viện ĐTQT, Bộ môn NN; các giảng viên Bộ môn NN và Viện ĐTQT quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456. TTCNTT hỗ trợ kỹ thuật
13h30 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Kế toán - Kiếm toán Thành viên Hội đồng khoa Kế toán - Kiểm toán, khách mời: đ/c Khoa Phó Giám đốc
Nguyễn Thế  Hùng
Trực tuyến ID: 568 542 8388. Pass: 123456
14h00 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Kinh tế số GĐ Nguyên, cán bộ giảng viên khoa Kinh tế số và các khách mời Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 982 983 2222; Pass: 123456
15h00 Tập huấn ký số trên E-Office Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên Trung tâm CNTT,TT&TT Trực tuyến  ID: 3334568228. Pass: 123456
Thứ Tư (ngày 28/7/2021) 
8h30 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa - Khoa Quản trị kinh doanh Thành viên HĐK khoa QTKD theo Thông báo số 33/QLKH-HT; Cán bộ, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh; đ/c Ngô Xuân Khoa và Khách mời Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Trực tuyến ID Zoom: 979-128-4589.
Passcode: 686868
14h00 Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình nội bộ Kế toán thực hành do Khoa Kế toán- Kiểm toán biên soạn Thành viên hội đồng và ban biên soạn Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Thị Kim Anh
Trực tuyến C302: 568 542 83 88. Pass: 123456
14h00 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa - Khoa Chính sách công Cán bộ giảng viên khoa Chính sách công và khách mời  Phụ trách khoa
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Trực tuyến ID. 468 469 8866. Pass:123456
Thứ Năm (ngày 29/7/2021)
8h30 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa - Khoa Kinh tế phát triển Giám đốc Nguyên, thành viên HĐ khoa KTPT và khách mời: đ/c Khoa  Phụ trách khoa
Bùi Thị Hoàng Mai
Trực tuyến ID: 4684698866.
pass: 123456
9h00 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Kinh tế quốc tế GĐ Nguyên, cán bộ giảng viên khoa Kinh tế quốc tế và khách mời Trưởng khoa KTQT
TS. Bùi Thúy Vân
Trực tuyến ID: 5886992233.
Pass: 123456
9h30 Sinh hoạt Chi bộ 2 (Xét kết nạp Đảng) Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến Trực tuyến. ID: 3334568228. Pass: 123456. TTCNTT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Kinh tế PGĐ Vinh, khoa Kinh tế, các đ/c: Khoa, Vọng Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trực tuyến C603. ID: 925 345 1111.
Pass: 123456
14h30 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Luật Kinh tế Khoa Luật KT, đại diện phòng QL KH&HT, khách mời Trưởng khoa
TS. Nguyễn Như Hà
Trực tuyến ID 468-469-8866; Pass: 123456
15h00 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Tài chính - Đầu tư Thành viên HĐ, khách mời: đ/c Khoa Phó Trưởng khoa TCĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phươngg
Trực tuyến ID: 982-983-2222. Pass: 123456
16h30 Họp bầu chức danh Hội đồng khoa Viện ĐTQT Thành viên HĐ, khách mời: đ/c Khoa Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Trực tuyến ID: 321 123 8668
Thứ Sáu (ngày 30/7/2021) 
10h00 Họp Đảng ủy (Về công tác cán bộ) Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456.
14h00 Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 BGĐ, Thành viên HĐ xét TN năm 2021 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456.
15h30 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Tạm hoãn
Thứ Bảy (ngày 31/7/2021) 
7h45 Triển khai công tác bảo vệ luận văn trực tuyến Thành viên các hội đồng bảo vệ luận văn ngày 31/7/2021 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456.
8h00 Công tác bảo vệ luận văn trực tuyến Thành viên các HĐ theo QĐ Chủ tịch các HĐ Trực tuyến  
Chủ nhật (ngày 01/8/2021)