null Lịch công tác tuần từ ngày 02/8 đến hết ngày 08/8/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/8/2021 đến 08/8/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/8/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban tháng 8 Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, Trưởng/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham gia dự họp được, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc.
ID: 333 456 8228. Pass: 123456
10h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Thành viên HĐ tuyển sinh theo QĐ Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456
14h00 Họp Tổ công tác về tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ  Giám đốc Trần Trọng Nguyên Thứ trưởng
Võ Thành Thống
Trực tuyến và trực tiếp  
Thứ Ba (ngày 03/8/2021) 
Thứ Tư (ngày 04/8/2021) 
Thứ Năm (ngày 05/8/2021)
9h00 Trao đổi hợp tác với Apech Hà Nội về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu PGĐ Thế Hùng, Giảng viên khoa Kinh tế số, Giám đốc Apech HN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228
Thứ Sáu (ngày 06/8/2021) 
14h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành, Nhóm thường trực XTTS, P.QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228
15h00 Hội đồng đánh giá đề cương giáo trình nội bộ “Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh” Thành viên HĐ và nhóm biên soạn Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến ID: 333 456 8228
Thứ Bảy (ngày 07/8/2021) 
Chủ nhật (ngày 08/8/2021)