null Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến hết ngày 12/12/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/12/2021) 
8h00 Họp giao ban mở rộng tháng 12 Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
9h30 Họp Hội đồng sáng kiến Học viện Thành viên Hội đồng sáng kiến tại QĐ số 1015/QĐ-HVCSPT Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Họp đánh giá, phân loại của Chủ tịch HĐ học viện, Ban Giám đốc Hv Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo/Phụ trách các đơn vị, các đ/c Đảng ủy viên, chủ tịch CĐ Học viện, Bí thư ĐTN   Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp đánh giá, phân loại viên chức Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 07/12/2021) 
Thứ Tư (ngày 08/12/2021) 
Thứ Năm (ngày 09/12/2021)
14h00 Tổng kết công tác Chi bộ năm 2021 - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Trực tuyến trên GM  
14h00 Tổng kết công tác Chi bộ năm 2021 - Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h30 Tổng kết công tác Chi bộ năm 2021 - Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
Thứ Sáu (ngày 10/12/2021)
9h00 Hội thảo Tăng trưởng xanh -
tầm nhìn và định hướng cho thế hệ trẻ
Vụ Thi đua - Khen thưởng và TT, Đoàn thanh niên Bộ KH và ĐT, khách mời, Ban Giám đốc, Phòng QL KH&HT, BCH Đoàn TN Học viện; cán bộ giảng viên quan tâm Vụ Thi đua, KT&TT,
và Học viện 
P.308 Cán bộ giảng viên quan tâm tham dự trực tuyến tại Zoom: 333 456 0220. Pass: 123456
11h00 Ký thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách – Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Toàn thể chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách; Đại diện Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 11/12/2021) 
14h00 Tổ chức Hội đồng góp ý nội dung luận văn  Thành viên Hội đồng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Pass: 352-982-6666.
Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 12/12/2021)