null Lịch công tác tuần từ ngày 14/3 đến hết ngày 20/3/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/3/2022 đến 20/3/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/3/2022)
8h30 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Ba (ngày 15/3/2022) 
13h00 Làm việc với Trường Normandie Ban Giám đốc, phòng QLKH&HT, đ/c: Đông, Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 16/3/2022) 
9h00 Làm việc với Công ty AIC Lãnh đạo/chuyên viên Phòng/Trung tâm: TCHC CTSV, QLKH&HT, KHTC, QLĐT, TTHTĐT, TTKT&ĐBCL, TTBD,TV&PBCS, TTCNTT,TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Ban cơ sở vật chất phục vụ xét tuyển Thạc sĩ Phòng QLĐT và các thành viên trong Ban CSVC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
20h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom  
Thứ Năm (ngày 17/3/2022)
8h00 Làm việc với USAID Giám đốc Nguyên, PGĐ Hùng, PGS, TS. Đào Hùng, Hà Anh, đại diện USAID Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến   
13h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 khoa Kinh tế quốc tế Khách mời: Ban Giám đốc, đại diện các đơn vị thuộc Học viện; cán bộ giảng viên, sinh viên khoa KTQT Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Trực tuyến qua Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
14h00 Họp về công tác truyền thông phục vụ xúc tiến tuyển sinh Đại diện cán bộ/giảng viên chuyên trách công tác truyền thông của đơn vị; đại diện sinh viên đảm nhiệm công tác truyền thông của Khoa/Viện; đại diện các CLB, Đội, Nhóm; Trung tâm CNTT,TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến qua Zoom ID: 5552261111.
Pass: 123456
15h30 Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 khoa Kế toán - Kiểm toán Khách mời: PGĐ Thế Hùng, Lãnh đạo P. QLĐT, CTSV; Giảng viên, sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán Phụ trách khoa KTKT
TS. Mai Thị Hoa
Trực tuyến qua Zoom ID: 3043046666
Pass:123456
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 khoa Kinh tế số Khách mời: GĐ Nguyên; giảng viên, sinh viên khoa Kinh tế số Phụ trách khoa Kinh tế số
Đàm Thanh Tú
Trực tuyến qua Zoom ID: 333 444 3223.
Pass: 03032022
20h30 Công tác xét tuyển Thạc sĩ đợt 2/2021 P.QLĐT; Thư ký các Ban chuyên môn; Lãnh đạo các khoa: CSC, QTKD, TCĐT, KTQT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Sáu (ngày 18/3/2022)
14h00 Làm việc với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức, Phó Giám đốc Vinh, các đ/c: Tiến Hùng, Mã Lương, Thu Huyền, Tiến Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 19/3/2022) 
7h30 Họp triển khai phỏng vấn xét tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc HĐTS Chủ tịch HĐTS
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Triển khai công tác phỏng vấn xét tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo kế hoạch Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc HĐTS Chủ tịch HĐTS và Trưởng các Tiểu ban Trực tiếp và trực tuyến theo thông báo số 36/TB-HVCSPT ngày 01/03/2022  
Chủ nhật (ngày 20/3/2022) 
13h30 Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 khoa Kinh tế  Khách mời; Giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trực tuyến Zoom: ID 333 444 3223 Passcode: 03032022