null Lịch công tác tuần từ 11/4 đến hết ngày 17/4/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN                                   
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/4/2022 đến 17/4/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/4/2022): Nghỉ bù Lễ Giổ tổ Hùng Vương 
Thứ Ba (ngày 12/4)
8h00 Hội thảo cấp quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số Ban Giám đốc; phòng QL KH&HT; Trung tâm CNTT,TT&TV; Khoa Kinh tế số; cán bộ giảng viên quan tâm Đại học Thương Mại và
Học viện CS và PT
Tầng 6 nhà F trường Đại học thương mại Zoom: 333 444 3223.
Pass: 123456
Thứ Tư (ngày 13/4/2022) 
15h00 Họp về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 14/4/2022)
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Mã số: APD.2022/B04 (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Minh Phương) Thành viên Hội đồng, cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
10h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Mã số: APD.2022/B05 (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Như Hà) Thành viên Hội đồng, cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Tọa đàm Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Kinh tế quốc tế: "Cơ hội và thách thức từ đại dịch Covid-19 đối với vấn đề việc làm của sinh viên khoa KTQT" Đại diện Ban Giám đốc; Đại diện một số Doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội; cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa KTQT; cán bộ, giảng viên quan tâm Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 555 226 1111.
Pass: 123456
14h00 Sinh hoạt định kỳ triển khai công tác tháng 4 - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên GM  
14h00 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán Đại diện BGĐ, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán Khoa Kế toán - Kiểm toán Trực tuyến trên Zoom ID 304-304-6666; Pass 123456
16h00 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Kinh tế Đại diện BGĐ, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trực tuyến trên Zoom ID: 567 122 6699
Pass 123456
Thứ Sáu (ngày 15/4/2022)
8h00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu  
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm Quý 1/2022 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 16/4/2022) 
7h30 Nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH sinh viên năm học 2021- 2022 Khoa Chính sách công Đại diện Ban Giám đốc, khách mời, Hội đồng nghiệm thu, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa CSC, cán bộ giảng viên quan tâm Khoa Chính sách công Trực tuyến trên Zoom ID: 826 999 8118.
Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 17/4/2022)