null Lịch công tác tuần từ ngày 30/5 đến hết ngày 05/6/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/5/2022 đến 05/6/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/5/2022) 
8h00 Họp triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục Mầm non năm 2022 Ban Giám đốc, P.QLĐT Bộ GD&ĐT Trực tuyến qua Team  
9h00 Họp Đảng ủy vv tách Chi bộ; NQ an ninh, an toàn, trật tự xã hội; Rà soát nhiệm vụ trọng tâm Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 31/5/2022) 
13h30 Triển khai kế hoạch rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ PGĐ Hùng, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Phòng QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 01/6/2022) 
9h00 Họp về công tác phối hợp Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, CTSV, TTHTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 02/6/2022)
9h00 Báo Đầu tư trao học bổng cho sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập năm 2021 Lãnh đạo Báo Đầu tư, Giám đốc Nguyên, PGĐ Vân, phòng CT&CTSV, Lãnh đạo các khoa Kế toán - Kiểm toán, Chính sách công, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Đầu tư, sinh viên có tên trong danh sách TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 TTCNTT,TT&TV chụp ảnh, đưa tin
13h00-14h00 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính sách và Phát triển Nhiệm kỳ 2022 - 2024 (Phiên nội bộ) BCH Đoàn thanh niên Học viện,
đại biểu Liên chi đoàn các khoa, Chi đoàn Cán bộ
Bí thư ĐTN P.308  
13h30 Gặp ứng viên xin chuyển công tác về Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, Lãnh đạo khoa KTPT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00-16h30 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính sách và Phát triển Nhiệm kỳ 2022 - 2024 (Phiên công khai) Khách mời, BCH Đoàn thanh niên Học viện, đại biểu Liên chi đoàn các khoa, Chi đoàn Cán bộ Bí thư ĐTN P.308  
14h00
Sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2022;
Họp chi bộ định kỳ
triển khai công tác tháng 6 - Chi bộ 1
Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 03/6/2022) 
14h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh  Đoàn TN, P.QLĐT, Nhóm XTTS Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp trực tuyến
Thứ Bảy (ngày 04/6/2022) 
Chủ nhật (ngày 05/6/2022)