null Lịch công tác tuần từ ngày 05/9 đến hết ngày 11/9/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/9/2022 đến 11/9/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/9/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị:  TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 9 Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Ba (ngày 06/9/2022) 
8h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội đồng tuyển dụng Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Thảo luận về Đề án Chiến lược phát triển Đảng ủy, Thường trực Hội đồng HV Bí thư Đảng ủy HV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 07/9/2022)
9h00 Giải pháp E - learning tổng thể  cho doanh nghiệp và trường học (Hệ thống quản lý đào tạo - LMS; Hệ thống bài giảng Interactive E - learning; Mô hình vận hành E - learning; Giải pháp số hóa bài giảng E - learning) Công ty CP giáo dục Amber Academy; Giám đốc Nguyên; PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách LMs; Trung tâm CNTT,TT&TV Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Công ty TNHH giải pháp tin học toàn diện Ban Giám đốc; TTCNTT; Lãnh đạo phòng TCHC và chuyên viên phụ trách văn bản, hồ sơ nhân sự; Đại diện phòng KHTC, KHHT, QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 08/9/2022)
8h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban giúp việc  Thành viên HĐTD; Thành viên Ban Coi thi, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch khối giảng viên, Tổ Thư ký có tên TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý sinh viên năm học 2021-2022 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; Trợ lý các Khoa/Viện; Cố vấn học tập; Đại diện BCH Đoàn TN (01 người); Đại diện Ban cán sự các lớp (01 người); Đại diện Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ (01 người) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308 Cán bộ, giảng viên và Sinh viên quan tâm tham dự online qua địa chỉ phòng zoom : 333 444  6338 (1000 người) ( pass: 123456 ); 333 444 6339 ( 500 người) pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 09/9/2022)
8h00 Làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Thường Tín Bí thư Đảng ủy khối DN huyện Thường Tín, TS. Đông, TTBD   Thường Tín  
Thứ Bảy (ngày 10/9/2022)
7h30
(cả ngày)
Tổ chức thi Vòng 2 đối với Vị trí việc làm là giảng viên - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Hội đồng tuyển dụng, các Ban và Tiểu ban giúp việc Hội đồng, ứng viên dự tuyển Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Tầng 3, Nhà C  
8h00-11h30 Tổ chức tuần sinh hoạt công dân giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên Lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý sv, P.QLĐT, P.CTSV; CVHT, Trợ lý Khoa/Viện quản lý SV;  Toàn thể SV Khóa 12 Phòng
QLĐT và P.CTSV
Trực tuyến Zoom1 (1000 người)
 ID 333 444 6338   
  Pass: 123456
Zoom2 (500 người)  
 ID 333 444 6339    
 Pass: 123456
13h30-17h30 Tổ chức học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên Lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý sv, P.QLĐT, P.CTSV; CVHT, Trợ lý Khoa/Viện quản lý SV;  Toàn thể SV Khóa 11 Phòng
QLĐT và P.CTSV
Trực tuyến Zoom1 (1000 người)
 ID 333 444 6338    
 Pass: 123456
Zoom2 (500 người) 
  ID 333 444 6339   
  Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 11/9/2022) 
13h00-17h00 Tổ chức thi Vòng 2 đối với Vị trí việc làm là giảng viên - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Hội đồng tuyển dụng, các Ban và Tiểu ban giúp việc Hội đồng, ứng viên dự tuyển Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Tầng 3, Nhà C  
8h00-11h30 Tổ chức học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên Lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý sv, P.QLĐT, P.CTSV; CVHT, Trợ lý Khoa/Viện quản lý SV; Toàn thể SV Khóa 10 Phòng
QLĐT và P.CTSV
Trực tuyến Zoom1 (1000 người)
ID 333 444 6338
Pass: 123456