null Lịch công tác tuần từ ngày 05/6 đến hết ngày 11/6/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/6/2023 đến 11/6/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/6/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 207, KTX  
9h00 Gặp mặt đoàn Trường Đại học Kadiri, Indonesia Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 207, KTX  
9h15 Họp giao ban mở rộng tháng 6 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 207, KTX Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Ba (ngày 06/6/2023)
9h00 Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác tổ chức đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện làm việc với Phòng QLĐT Toàn thể thành viên đoàn giám sát chuyên đề; Đ/c Phạm Ngọc Trụ; Đại diện Phòng QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
D207, KTX  
Thứ Tư (ngày 07/6/2023)
8h30 Họp BCH Công đoàn mở rộng BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn  Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
D207, KTX  
Thứ Năm (ngày 08/6/2023)
7h30-10h30 Làm việc với Học viện Viettel Khoa KTS, Khoa QTKD, Trung tâm BD&TVPT và các sinh viên Học viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trụ sở Học viện Viettel tại Khu công nghệ Hòa Lạc, Thạch Thất, HN  
8h00 Làm việc với khoa Cơ bản GĐ Nguyên, PGĐ Vinh, đ/c Huyền, đ/c Ngà, toàn thể Khoa Cơ bản Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 215, KTX  
8h30 Họp Hội đồng giám khảo chấm đề tài NCKH sinh viên Thành viên HĐ theo QĐ; các nhóm SV có ĐT tham gia; các giảng viên hướng dẫn; Phòng QLKHHT  Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
D207, KTX
(TT HTĐT chuẩn bị phòng họp)
Chi tiết TẠI ĐÂY
13h30 Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Vinh
Chi tiết TẠI ĐÂY
19h00 Thực hiện Livestream Tư vấn XTTS năm 2023 Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm CNTTTV&TT, Viện Đào tạo quốc tế  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 09/6/2023)
Thứ Bảy (ngày 10/6/2023)
Chủ nhật (ngày 11/6/2023)