null Lịch công tác tuần từ ngày 05/7 đến hết ngày 11/7/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/7/2021 đến 11/7/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/7/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban tháng 7/2021 Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách không tham dự được cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc 
21h00 Hướng dẫn nghiệp vụ thư ký hội đồng online Trợ lý khoa, Thư ký các bàn chấm khóa luận Phòng QLĐT và
Trung tâm CNTT,TT&TT
  ID: 3334568228. Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 06/7/2021) 
7h30 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Theo Quyết định
Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Chi tiết tải TẠI ĐÂY
8h30 Giám đốc dự Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Thị Diệu Linh, Phó Bộ môn Ngoại ngữ     Hội trường lớn, nhà 7 tầng, Viện Chiến lược phát triển  
Thứ Tư (ngày 07/7/2021) 
9h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bí thư Đảng ủy Giang Thanh Tùng, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy Bộ
Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Năm (ngày 08/7/2021)
14h00 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 09/7/2021) 
9h00 Ban Giám đốc làm việc với Trung tâm BD, TV&PBCS Ban Giám đốc, Trung tâm BD, TV&PBCS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn
14h00 Họp về cơ cấu tổ chức bộ máy  Ban Giám đốc, Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 10/7/2021) 
8h30 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2021;
Rà soát  chương trình đào tạo đại học năm 2021
Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228. Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 11/7/2021)