Lịch trực Lịch trực

Lịch trực giảng viên tháng 7/2017
Ngày đăng 31/07/2017 | 12:06 PM  | Lượt xem: 1116

1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thế Vinh

Sáng thứ 2 hàng tuần (9h30-11h30)

Sáng thứ 3 hàng tuần (9h30-11h30)

2. Giảng viên: TS. Phạm Minh Tú

Chiều thứ 3 hàng tuần (15h-17h)