Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10 đến hết ngày 09/10/2016
Ngày đăng 06/10/2016 | 12:01 PM  | Lượt xem: 1426

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/10/2016)
Thứ Ba (ngày 04/10/2016)
9h00 Họp hội đồng xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 và khen thưởng đối với sinh viên trong năm học 2015-2016 Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Trung tâm TTKT; Lãnh đạo các khoa QLSV, Trợ lý các khoa, Phòng CT&CTSV Phó Giám đốc
Trịnh Huy Lập
P.505  
Thứ Tư (ngày 05/10/2016)
Thứ Năm (ngày 06/10/2016)
8h330 Tọa đàm về rà soát và sửa đổi các quy chế: Ngày CTXH, Quy chế học bổng KKHT, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Trung tâm TTKT; Lãnh đạo các khoa QLSV, Trợ lý các khoa, Phòng CT&CTSV, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Trịnh Huy Lập
P.505 Phòng CTSV làm đầu mối triển khai thực hiện
14h00 Hội thảo "Nâng cao vai trò của cố vấn học tập và trợ lý khoa tại Học viện Chính sách và Phát triển" Khách mời, BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cố vấn học tập và trợ lý khoa, phòng QLĐT, đại diện sinh viên các lớp chuyên ngàng, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 07/10/2016)
8h30 1. Rà soát , sửa đổi bổ sung các Quy chế:
- Q/c Thu chi nội bộ (Chủ trì nội dung Phòng KHTC)
- Q/c thu nhập tăng thêm (Chủ trì nội dung Phòng TCHC)
- Q/c Quản lý NCKH ( Chủ trì nội dung Phòng KHHT)
2.Mô hình, cơ chế hoạt động Khoa ĐTQT (Chủ trì nội dung Hoàng Tuấn, Hoài)
3. Công tác đào tạo (Chủ trì nội dung Phòng QLĐT):
- Rà soát công tác biên soạn giáo trình, tài liệu
- Rà soát các đề án mở mã ngành đào tạo.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả đào tạo.
- Việc tổ chức đào tạo Cao học tại địa phương.
BGĐ, Trưởng phó các đơn vị,
Kế toán trưởng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và tài liệu họp
Thứ Bảy (ngày 08/10/2016)
8h30 Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, Tọa đàm, đối thoại giữa Ban Giám đốc và sinh viên BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên không có giờ giảng, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp, đại diện sinh viên các lớp và sinh viên đạt học bổng KKHT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
14h00 Đối thoại giữa BGĐ Học viện và Lãnh đạo các Đơn vị với sinh viên khóa 4, 5, 6 đạt học lực và rèn luyện chưa cao, nợ học phí, học phần, SV diện cảnh báo. BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên giảng dạy trong năm học 2015-2016, Trợ lý các khoa QLSV, Phòng CTSV, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Trợ lý các Khoa QLSV, Cố vấn học tập thông báo cho sinh viên tham dự đầy đủ và điểm danh sinh viên
Chủ Nhật (ngày 09/10/2016)